Przekroczyć próg

    
     1 sierpnia 2008r. Związek Centralny we współpracy z Zespołem Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie rozpoczął realizację rocznego projektu „Przekroczyć próg” skierowanego do uczniów klas pierwszych z Zespołu Szkół. Celem projektu jest tworzenie warunków zmniejszających dysproporcje w zakresie edukacyjno-rozwojowym poprzez: zaoferowanie powszechnego dostępu do zajęć pozalekcyjnych, zmotywowanie do zmiany nawyków i do nauki – ukazanie wartości edukacji i perspektyw osobistego rozwoju, zapewnienie wsparcia psychologicznego w radzeniu sobie z problemami adaptacyjnymi i osobistym, dostarczenie uczniom wiedzy na temat metod i technik skutecznego uczenia się.
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Projektu „Przekroczyć próg” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)