Ruszył kolejny projekt dla Seniorów!

Udział w projekcie to szansa dla seniorów by mieli realny wpływ na to co dzieje się w ich najbliższej okolicy . Dzięki udziałowi w projekcie uczestnicy poznają mechanizmy partycypacji publicznej, aby w efekcie budować swoje społeczności lokalne przyjazne starzeniu się.


Projekt Partycypacja przyjazna seniorom realizowany jest do 31 grudnia 2015 r. w 10 Kolpingowskich Klubach Seniora prowadzonych przez Rodziny Kolpinga.

Działania projektowe:
Blok szkoleniowy: Edukacja dla partycypacji (lipiec- grudzień 2015)
W ramach tego bloku odbędą się szkolenia w zakresie partycypacji i włączenia społecznego seniorów w środowiskach lokalnych:
a. Szkolenie pt. „Budowanie rad seniorów i innych form partycypacji i przedstawicielstwa seniorów w lokalnych strukturach samorządowych”
b. Szkolenie „Budowanie lokalnych projektów partycypacji publicznej”.
c.  Szkolenie „Wolontariat osób starszych”
d.  Coaching partycypacyjny
 
Kolpingowski Kongres Seniorów (listopad/grudzień 2015)
Zorganizujemy dwudniowy Kongres, w którym weźmie udział ok. 50 osób 60+
W czasie kongresu odbędą się 4 prelekcje tematyczne oraz warsztaty grupowe.
 
Wizyta studyjna we Wrocławiu pod hasłem „Uczymy się od najlepszych” (wrzesień 2015)

Dwudniowa wizyta studyjna we Wrocławskim Centrum Seniorów dla 20 osób 60+ uczestników projektu.
 
Spotkania lokalne (wrzesień- grudzień 2015)
Pomożemy Wam zorganizować lokalne spotkania inicjatywne. Spotkania będą skierowane do seniorów-mieszkańców społeczności lokalnej, organizacji pozarządowych prowadzących działania na rzecz seniorów, lokalnych Uniwersytetów Trzeciego Wieku i innych Klubów Seniora.


Projekt jest współfinansowany przez MPiPS ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

 

 

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)