Zebranie Europejskiego Dzieła Kolpinga

We Frankfurcie n/Menem w dniach 29-31.05.br.  odbyło się kolejne zebranie kontynentalne Europejskiego Dzieła Kolpinga. Uczestniczyli w nim przedstawiciele 16 krajów europejskich, w których obecne jest Dzieło Kolpinga. Z Polski byli to – sekretarz naczelny K. Wolski, który jest równocześnie sekretarzem Zarządu europejskiego oraz przewodniczący R. Prusak i wiceprzewodnicząca B. Harasimowicz jako delegaci ZCDK.

Głównym tematem obrad było bezrobocie wśród młodzieży europejskiej, które Dzieło Kolpinga ocenia jako największe zagrożenie dla dalszego rozwoju naszego kontynentu.  Brak perspektyw dla młodych ludzi powoduje bowiem brak motywacji do zawierania małżeństw i zakładania rodziny, co sprzeciwia się nauce społecznej Kościoła i   godzi w podstawy bytu społecznego. Mówi o tym Deklaracja Frankfurcka, która będzie rozpowszechniona wśród politycznych gremiów europejskich odpowiedzialnych za tę sytuację. Ponadto obradowano nad planowaniem strategii dla Europejskiego Dzieła Kolpinga  odpowiadając  na 3 pytania :  Czego oczekujemy od  Kolping-Europa? Co nas łączy? i Czego oczekujemy od polityki europejskiej? Wnioski zostaną przedstawione wszystkim związkom narodowym, które również mają podjąć dyskusję nad kierunkami zmian w  statucie Kolping-Europa. Podczas zebrania  honorową odznakę Europejskiego Dzieła Kolpinga otrzymał Hans-Gert Poettering - wieloletni przewodniczący Parlamentu Europejskiego – członek Kolpinga, który zawsze nieustannie wskazywał na  wartości chrześcijańskie jako podstawy Unii Europejskiej.

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)