Podsumowanie działań w Kolpingowskim Klubie Seniora w Jarosławiu

W Kolpingowskim Klubie Seniora w Jarosławiu działa aktywnie 27 seniorów. Samopomocowa grupa seniorów świadczy pomoc innym potrzebującym seniorom spoza KKS oraz osobom najuboższym w środowisku lokalnym. Grupa samopomocowa spotyka się ok. 2-4 razy w miesiącu.

Od stycznia do kwietnia zrealizowano 10 spotkań:

  • styczeń 2015 – spotkanie opłatkowe dla seniorów, oglądanie koncertu Golec Orkiestra z Jasnej Góry, wspólne kolędowanie.
  • luty 2015 – wspólne uczestnictwo we mszy św., zaproszenie wszystkich seniorów do oglądania filmu „Christiada” i dyskusja o filmie oraz chrześcijanach na świecie, zorganizowanie ostatków dla seniorów i wspólna zabawa,
  • marzec 2015 – przygotowywanie ozdób wielkanocnych, kiermasz,
  • kwiecień 2015 – planowanie wspólnej wycieczki do Krynicy i Muszyny, udział w pielgrzymce parafialnej do Krakowa i sanktuarium Jana Pawła II w Łagiewnikach, udział w drugiej części warsztatów „Mechanizmy i narzędzia demokracji lokalnej” (spotkanie z p. Magdaleną Szczudło).

Seniorzy chętnie obsługują Senioralny Punkt Porad Prawnych i Obywatelskich zbierając zgłoszenia i umawiając na porady, które systematycznie świadczy radca prawny. Osoby starsze chętnie korzystają z porad.

W ramach zrealizowanych szkoleń pn. „Mechanizmy i narzędzia demokracji lokalnej” trenerka zwróciła uwagę seniorów na możliwości podejmowaniu współpracy z administracją publiczną, korzyści z udziału w konsultacjach społecznych, dostęp do informacji publicznej. Zajęcia pomogły uczestnikom warsztatów w przygotowaniu lokalnego programu na rzecz aktywności obywatelskiej seniorów. Seniorzy omówili cel programu, obszary interwencji, postulaty i rozwiązania profesjonalne, możliwe źródła finansowania dla podjętych działań. KKS w Jarosławiu będzie postulował do Burmistrza Miasta Jarosław o utworzenie Rady Seniorów.

Od lutego br. trwają w Jarosławiu kursy komputerowe dla seniorów na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym, w których uczestniczy średnio ponad 10 osób w każdym. Seniorzy chętnie uczestniczą w tych zajęciach i korzystają z wiedzy przekazanej przez prowadzącego informatyka w zakresie nowych technologii cyfrowych.

Barbara Bąk

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)