Wieści z wadowickiego Klubu Seniora

W dniach od 14 kwietnia do 12 maja 2015 r. w ramach projektu „Seniorzy dla demokracji” w Kolpingowskim Klubie Seniora w Wadowicach odbył się kurs obsługi komputera w stopniu podstawowym.

Zajęcia odbyły się w wynajętej pracowni komputerowej Zespołu Szkół Nr 1 w Wadowicach, pod nadzorem doświadczonej nauczycielki informatyki. W kursie uczestniczyło 11 osób w wieku 60+. Zajęcia zakończyły się testem podsumowującym ilość i jakość nabytych wiadomości zawartych w programie kursu. Wszyscy uczestniczący w kursie beneficjenci wykazali się bardzo dobrymi umiejętnościami pozwalającymi na zaliczenie testu. Wyrazili też chęć dalszego ich szlifowania na kolejnym kursie dla zaawansowanych.

Zatem od 19 maja rozpoczęliśmy drugi etap naszej edukacji informatycznej. Tym razem w kursie bierze udział 13 osób. Wszyscy pilnie chodzą na zajęcia, bo każdy dzień ćwiczeń, to nowe wyzwanie dla nas. Pani Kinga prowadząca zajęcia, cierpliwie i z podziwu godną kulturą stara się przekazać nam tajniki obsługi komputera. Z każdą godziną i każdym dniem urządzenie to staje się dla nas niezbędnym przyjacielem, zaś krótkie przerwy na kawę i ciastko przygotowywane przez panią Alę, pozwalają nam na wzajemną wymianę spostrzeżeń i ugruntowanie nabytych wiadomości. Z zadowoleniem oczekujemy na każde następne zajęcia. Szkoda, że już 11 czerwca spotkamy się po raz ostatni. 

Zygmunt J. Barycz 

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)