III Pielgrzymka Rodzin Kolpinga Kraków 2015

W sobotę 25 kwietnia odbyła się kolejna 3. już Pielgrzymka Rodzin Kolpinga do trzech krakowskich sanktuariów. To ważne wydarzenie zgromadziło ponad 150 sióstr i braci z 19  Rodzin  z Polski południowej – Bochni, Brzeska, Chełmka, Dębna, Libiąża, Lipnicy Małej, Luborzycy, Makowa Podh., Mysłowic-Wesołej, Niepołomic, Oświęcimia, Porąbki Uszewskiej, Poręby-Żegoty, Prus, Sosnowca, Stanisławia Dolnego, Wadowic oraz obu RK z Krakowa.

Hasłem przewodnim Pielgrzymki są od lat słowa naszego Papieża – św. Jana Pawła II „MUSICIE WYGRAĆ WALKĘ O RODZINĘ”. Pierwszą stacją  było Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Krakowie-Nowym Bieżanowie, gdzie  pielgrzymi zostali przywitani w sali św. Brata Alberta bardzo gościnnie przez członków tamtejszej Rodziny Kolpinga i Klubu Seniora oraz przedstawicieli zarządu Związku. Po wpisie do księgi pamiątkowej pielgrzymi wysłuchali konferencji „Jak wprowadzać dziecko w świat  ludzkiej miłości i płciowości”. Prowadził ją dr Marek Babik  - wykładowca Akademii „Ignatianum” w Krakowie wraz ze swą małżonką Martą. Oboje to wysokiej klasy specjaliści szeroko znani z promowania nowoczesnego - ale mocno opartego na nauce Kościoła - wychowania dzieci i młodzieży - (także i dorosłych - studentów) do świadomego i godnego przeżywania własnej płciowości. Ich książkę  – bestseller: "Dzieci pytają - rodzice odpowiadają" nabyło wielu pielgrzymów.

Obok konferencji ci pielgrzymi, którzy byli równocześnie delegatami swych Rodzin na Ogólne Zgromadzenie Związku, wzięli udział w  nadzwyczajnej sesji  OZZ związanej z koniecznością uchwalenia uzupełnień do statutu, których zażądał nieoczekiwanie sąd rejestrowy. Następnie wszyscy wspólnie wysłuchali konferencji  ks. prezesa Józefa Jakubca nt. formacji duchowej Rodzin Kolpinga w Polsce zakończonej zawierzeniem ich i całego Związku Najświętszej Rodzinie.

Na zakończenie pobytu w Nowym Bieżanowie zgromadzeni uczcili relikwie naszego Patrona przechowywane w tym Sanktuarium i  po przejściu drogą pielgrzymkową wokół  głównego ołtarza wyruszyli na dalszą trasę  do Łagiewnik. Tam po lunchu w Domu Pielgrzyma modliliśmy się  w bazylice słowami  Koronki do Bożego Miłosierdzia polecając intencje pokoju na świecie i w Ojczyźnie. Stamtąd przy pięknej, słonecznej pogodzie wyruszyliśmy procesyjnie ze sztandarami na ostatni odcinek trasy do Sanktuarium św. Jana Pawła II, gdzie  we wspaniałym górnym kościele sprawowana była końcowa Eucharystia.  Przewodniczył  jej  ks. prezes Jakubiec wraz z pozostałymi prezesami Rodzin. Główną intencją było dziękczynienie za księży prezesów naszych Rodzin w 170. rocznicę święceń bł. A.Kolpinga. Uroczystość uświetnił występ chóru z RK Poręba-Żegoty, który na zakończenie odśpiewał hymn Dzieła i „Barkę”, a pielgrzymi uczcili w tym czasie relikwie naszego Świętego Papieża.

Oprac. K.Wolski

 

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)