Szkolenie MSNGO: Grantowe i pozagrantowe źródła finansowania - Bochnia i Nowy Sącz

 

 

Zaplanowano dwa terminy szkolenia pn. Grantowe i pozagrantowe źródła finansowania w Bochni i Nowym Sączu. Szkolenie w Bochni odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2015 r. (sobota:  9:00-16:15), natomiast w Nowym Sączu w termine 20.06.2015 r. (sobota:  9:00-16:15).
Tematem szkolenia będzie rozwinięcie i pogłębienie wiedzy dotyczącej źródeł finansowania projektów NGO w Województwie Małopolskim.


Lokalizacja szkoleń:


25.04.2015 r. - Bochnia, ul. Wyspiańskiego 25, siedziba RK Bochnia,„dolny kościół”
20.06.2015 r. – Nowy Sącz

Szczegółowy opis szkolenia oraz karty zgłoszeniowe, znajduje się poniżej:


opis szkolenia 

zgłoszenie na szkolenie w Bochni

zgłoszenie na szkolenie w Nowym Sączu


Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu w Bochni prosimy o wypełnienie zgłoszenia
i wysłanie go na adres mailowy: ngo.siec@kolping.pl do 19 kwietnia 2015 do godz. 12.00.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu w Nowym Sączu prosimy o wypełnienie zgłoszenia
i wysłanie go na adres mailowy: ngo.siec@kolping.pl do 15 czerwca 2015 do godz. 12.00.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Jedna organizacja może wziąć udział  w maks. 3 szkoleniach.


Szkolenia są realizowane w ramach projektu prowadzonego przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce pt. „Małopolska Sieć NGO” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w okresie 1.09.2014-30.06.2015
 

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)