III PIELGRZYMKA RODZIN KOLPINGA W KRAKOWIE

Wiele Rodzin  planuje  udział w dorocznej Pielgrzymce Rodzin Kolpinga do  trzech krakowskich sanktuariów – Najświętszej Rodziny, Bożego Miłosierdzia i św. Jana Pawła II.W tym roku spotkamy się tam 25 kwietnia.

To modlitewne spotkanie będzie wyjątkowe, gdyż musimy je połączyć z nadzwyczajną sesją OZZ. Jest to związane z otrzymanymi kilkoma zastrzeżeniami Sądu nakazującym pilne ich wprowadzenie do nowej wersji Statutu uchwalonej na poprzednim OZZ. Aby tego dokonać, konieczna jest nadzwyczajna sesja OZZ. Uznaliśmy, że Wasze przybycie z okazji Pielgrzymki będzie ku temu dobrą okazją, gdyż  zaspokoi obie potrzeby – modlitewną i  formalną.

Załączamy materiały do pobrania:

program III Pielgrzymki Rodzin Kolpinga  (PDF)

zaproszenie na nadzwyczajną sesję OZZ w Krakowie (PDF) 

Serdecznie pozdrawiamy  -   Bł. Kolpingowi cześć i chwała! 

III PIELGRZYMKA RODZIN KOLPINGA W KRAKOWIE
sobota 25 kwietnia 2015 r.
 „MUSICIE WYGRAĆ WALKĘ O RODZINĘ”

I  Stacja
SANKTUARIUM NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY    
(Kraków-N. Bieżanów, ul. Aleksandry 1) 
Modlitwa w intencjach małżeństw i rodzin

10.00    Przywitanie pielgrzymów w sali św. Brata Alberta - wpisy do księgi pamiątkowej (kawa, herbata, ciasto)
11.00    DELEGACI: Sesja nadzwyczajna Ogólnego Zgromadzenia Związku (szczegóły w oddzielnym Zaproszeniu)
11.00    NIE-DELEGACI: konferencja w kościele: JAK WPROWADZAĆ DZIECKO W ŚWIAT LUDZKIEJ MIŁOŚCI I PŁCIOWOŚCI.
Animatorem spotkania będzie dr Marek Babik  - wykładowca Akademii „Ignatianum” w Krakowie, wraz ze swą małżonką Martą. Oboje są wysokiej klasy specjalistami w tej dziedzinie, szeroko znani z promowania nowoczesnego - ale mocno opartego na nauce Kościoła - wychowania dzieci i młodzieży - (także i dorosłych - studentów) do świadomego i godnego przeżywania własnej płciowości. Na sali będzie dostępna też ich książka – bestseller: "Dzieci pytają - rodzice odpowiadają".  
13.00    Wejście do Sanktuarium: Krzyż i świece,  poczty sztandarowe, relikwiarz bł. Kolpinga, księża prezesi, pielgrzymi – hymn Dzieła Kolpinga.
Anioł Pański - Zawierzenie Rodzin i całego Związku Centralnego  Najświętszej Rodzinie - ks. Józef Jakubiec, prezes krajowy.
Przejście szlakiem pielgrzymów wokół ołtarza Najświętszej Rodziny i uczczenie relikwii bł. ks. Adolpha Kolpinga
13.40    Przejazd do Łagiewnik.

II Stacja
SANKTUARIUM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA  
(Kraków - Łagiewniki)
Modlitwa  o Miłosierdzie Boże i pokój na świecie i w Ojczyźnie

14.15    Lunch w Domu Pielgrzyma
15.00    Koronka do Miłosierdzia Bożego o pokój i zawierzenie świata Bożemu Miłosierdziu - kościół główny
16.00    Przejście procesyjne Pielgrzymów z pocztami sztandarowymi do Sanktuarium św. Jana Pawła II „Nie lękajcie się”. Różaniec w drodze – Tajemnice Chwalebne.

III Stacja
 SANKTUARIUM ŚW. JANA PAWŁA II   
(Kraków - Borek Fałęcki)
Dziękczynienie Bogu za Księży Prezesów Rodzin Kolpinga
 (170. Rocznica święceń kapłańskich bł. A. Kolpinga – 13.04.1845 r. w Kolonii)

17.00     Msza św. koncelebrowana – Księża Prezesi 
błogosławieństwo, hymn Dzieła Kolpinga, uczczenie relikwii św. Jana Pawła II i rozesłanie.

 

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)