„W dobrym kierunku” – projekt dla 12 kolpingowskich świetlic

  
   Z radością informujemy, że nasz projekt  „W dobrym kierunku - program na rzecz równych szans dla najmłodszych” złożony w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych, Komponent III „Równe szanse i integracja społeczna” został wysoko oceniony przez ekspertów zajmując 15 miejsce spośród 666 projektów, które wpłynęły i w związku z tym jako jeden z 43 projektów został zakwalifikowany do otrzymania dofinansowania.
  
   Serdeczne gratulacje dla autorek projektu p. Bożeny Michałek i p. Kingi Partyki oraz podziękowania dla ks. Zygmunta Bochenka i Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Młodzieży "Wzrastanie", które jest partnerem w projekcie.

   Projekt jest skierowany do 360 dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych, mieszkających na wsiach oraz w małych miejscowościach, które z racji sytuacji materialnej, rodzinnej bądź miejsca zamieszkania mają ograniczony dostęp do edukacji, nie mogą rozwijać swoich zainteresowań oraz nie mają gdzie spędzać czasu wolnego. Działaniami zostaną objęte świetlice prowadzone przez Rodziny Kolpinga w Chełmku, Dębnie, Jarosławiu, Kłodawie Gdańskiej, Luborzycy, Łebie, Porębie Żegoty, Niewieścinie, Staniszczach Wielkich, Sycowie, Sosnowcu i Wadowicach. Świetlice te będą otwarte przez pięć dni w tygodniu przez pięć godzin dziennie. Dzieci i młodzież otrzymają pomoc w nauce oraz będą brały udział w zajęciach rozwijających zainteresowania. Przy każdej świetlicy zostanie utworzona sekcja dziennikarska. W jej ramach zostaną zorganizowane zajęcia z dziennikarstwa (m.in. gatunki dziennikarskie, fotografia, zastosowanie komputera, wizyty w redakcjach oraz wyjazdowe warsztaty), języków obcych oraz zajęcia z kultury i tradycji. Najlepsze artykuły będą publikowane m.in. w e-biuletynie Dzieła Kolpinga oraz we „Wzrastaniu”. Dla uczestników wykazujących największe zaangażowanie i zainteresowanie dziennikarstwem będą zorganizowane także wakacyjne warsztaty wyjazdowe. Projekt będzie realizowany od 01.08.2008 do 30.09.2009 r.

 


    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)