Konferencja założycielska Małopolskiej Sieci NGO!

Ważna wiadomość dla osób działających w organizacjach pozarządowych oraz korzystających ze wsparcia takich organizacji! 5 i 6 marca br.  podczas konferencji, która odbędzie się w Krakowie swoje funkcjonowanie oficjalnie rozpocznie Małopolska Sieć NGO.

Małopolska Sieć NGO - regionalne porozumienie organizacji pozarządowych - jest efektem kilkumiesięcznej pracy pięćdziesięciu NGO’sów z terenu województwa małopolskiego, a jej inicjatorem i organizatorem jest Dzieło Kolpinga w Polsce.

Małopolska Sieć NGO ma na celu m.in. wzmocnienie i integrację organizacji pozarządowych z naszego regionu. Dzięki zrzeszeniu w sieci organizacje pozyskają partnerów do współpracy, zyskają silną reprezentację oraz usprawnią swoją pracę i komunikację. Wezmą też udział w bezpłatnych szkoleniach, doradztwie, spotkaniach branżowych oraz skorzystają z innowacyjnych narzędzi on-line.

Konferencja założycielska Małopolskiej Sieci NGO organizowana jest w Krakowie przez Dzieło Kolpinga w Polsce i ma na celu formalne zainaugurowanie działalności sieci. Wezmą w niej udział wszystkie organizacje zaangażowane w budowanie Małopolskiej Sieci NGO oraz przedstawiciele administracji publicznej. W programie przewidziano wystąpienia ekspertów z branży 3 sektora, dobre praktyki sieciowania z innych województw oraz formalne założenie sieci i integrację organizacji wchodzących w jej skład.

Małopolska Sieć NGO jest efektem projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem projektu jest Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce.

Patronat medialny nad Konferencją Założycielską Małopolskiej Sieci NGO objęli:

 


 

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)