Projekt Ręka w rękę w Porębie Żegoty

Projekt „Ręka w rękę” był realizowany od kwietnia do grudnia 2014. Wzięło w nim 40 udział uczestników,  w tym 30 seniorów 60+.

W ramach projektu przeprowadzono : spotkanie informacyjne, kurs pierwszej pomocy przedmedyczej, spotkania medyczne z: neurologiem, kardiologiem, angiologiem, ortopedą, otolaryngologiem; zielarzem i geriatrą, warsztaty z dietetykiem (z przepisów przygotowanych przez dietetyka powstał Lokalny przewodnik  zdrowej żywności), warsztaty z dziedzictwa kulturowego w ramach których nagrano lokalne opowieści pod nazwą Porębskie Bajania, zorganizowano 3-dniowy reminiscencyjny wyjazd szlakiem pałacowym do Krzyżtoporu, Lublina, Nałęczowa i Kozłówki.

W wyniku działań projektowych powstał Klub Seniora „Wspólnota”, posiadający 5-osobowy Zarząd, regulamin oraz plan działań. Klub Seniora ma swój hymn (autorem słów i muzyki jest członek Klubu). Spotkanie podsumowujące projekt  potwierdziło trafność działań  projektowych i zobowiązało Zarząd Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Porębie-Żegoty, przy którym działa Klub Seniora, do dalszej aktywności  na rzecz seniorów Gminy Alwernia.

Zadanie było współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

 

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)