Jaka będzie Małopolska Sieć NGO? Zadecydujmy wspólnie!

W ostatnich dniach stycznia odbyło się spotkanie Grupy Sterującej Małopolskiej Sieci NGO budowanej przez Dzieło Kolpinga i pięćdziesiąt małopolskich organizacji pozarządowych. Teraz czas na konsultowanie wypracowanych dokumentów.

            W pracach Grupy Sterującej Małopolskiej Sieci NGO uczestniczyło 16 osób, wyłonionych spośród przedstawicieli pięciu grup - uczestników warsztatów strategicznych. Zadaniem jakiemu musieli sprostać, było doprecyzowanie misji i wizji Małopolskiej Sieci NGO.  W trakcie spotkania zastanawiano się też nad możliwymi formami prawnymi dla sieci.  Zadawano sobie pytania - czy potrzebujemy partnerstwa organizacji czy może chcemy bardziej sformalizowanej formy współpracy w ramach sieci? Dyskusje były gorące, ale konstruktywne, a decyzje podejmowane na zasadzie kompromisu i poszanowania różnych zdań.
             O ostatecznym wyborze zadecydują teraz wszystkie organizacje biorące udział w budowaniu sieci. Uczestnicy Grupy Sterującej są bowiem zaangażowani w pracę w mniejszych grupach zadaniowych, które mają za zadanie przygotować projekty dokumentów do konsultacji.
Aby zbudować silną i stabilną sieć, która będzie spełniać oczekiwania wszystkich jej członków, każda z organizacji budujących Małopolską Sieć NGO powinna zaopiniować propozycje przedstawione przez Grupę Sterującą. Konsultacje powinny zakończyć się przez drugim spotkaniem Grupy Sterującej, które odbędzie się w Inwałdzie 13-14 lutego.
             Zapraszamy do aktywnego udziału w konsultacjach - wszyscy powinniśmy mieć wpływ na ostateczny kształt Małopolskiej Sieci NGO!


Poniżej kilka zdjęć ze spotkania Grupy Sterującej Małopolskiej Sieci NGO, które odbyło się 30-31 stycznia w Szczawnicy:

 

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)