Spotkanie opłatkowe w Wadowicach

Wieczorem, 15 stycznia b.r. w siedzibie Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Wadowicach , zebrali się na tradycyjnym spotkaniu opłatkowym, członkowie stowarzyszenia i Kolpingowskiego Klubu Seniora. W uroczystości uczestniczyli wszyscy członkowie zarządu z księdzem Prezesem Stefanem Trojanem.

Organizatorzy stworzyli prawdziwie rodzinną atmosferę tego wieczoru. Po odśpiewaniu przez uczestników kolędy „ Bóg się rodzi…” wysłuchaliśmy z nagrania CD fragmentu ewangelii wg. Św. Łukasza, w interpretacji krakowskiego aktora Jana Nowickiego. Po  chwili, nieoczekiwanie usłyszeliśmy z głośników znajomy głos i pastorałkę „ O, Maluśki, Maluśki   kiejby  rękawicka…” , to był charakterystyczny głos naszego Patrona Wadowic  i całej Polski – Św. Jana Pawła II.   Oj, nie jednej osobie z obecnych pojawiła się łezka w oku i wszyscy przyłączyliśmy się do tego niespodziewanego wykonawcy, który dodawał swoje własne kolejne zwrotki do śpiewanego tekstu pastorałki.

Na zakończenie tej wzniosłej chwili nasz Prezes Ksiądz Stefan zaprosił zebranych do modlitwy, po czym pobłogosławił i rozdał wszystkim uczestnikom opłatki. Nastąpił moment wspólnego ich łamania i wzajemnego składania życzeń. To była bardzo ważna chwila dla całej naszej wspólnoty, poczuliśmy się mocniej zintegrowani. Wyrazem tej integracji była też wspólna kolacja, degustacja wspaniałych wypieków naszych seniorek  i niekończące się chóralne wykonania naszych polskich kolęd i  pastorałek  zawartych w „Kantyczkach” wydanych przez ks. Melchiora Kądzioła w Krakowie.  

tekst  i foto Z. J. Barycz

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)