Kolejny etap projektu Małopolska Sieć NGO

W urokliwych wnętrzach „Domu Ludowego” w Bukowinie Tatrzańskiej odbyliśmy ostatnie spotkanie informacyjne na temat Małopolskiej Sieci NGO. Byliśmy też w pięciu innych miejscowościach naszego regionu - w Nowym Sączu, Oświęcimiu, Makowie Podhalańskim, Krakowie i Bochni. Na spotkaniach z małopolskimi organizacjami pozarządowymi rozmawialiśmy o założeniach projektu oraz oczekiwaniach odnośnie współpracy w ramach tworzonej przez Kolpinga sieci. Zintegrowanie środowiska lokalnych organizacji pozarządowych okazuje się być dużą potrzebą trzeciego sektora w Małopolsce, o czym świadczy zainteresowanie uczestnictwem w Małopolskiej Sieci NGO.

Przed nami kolejny etap realizacji projektu – warsztaty strategiczne dla organizacji pozarządowych. Serdecznie zapraszamy!


Pobierz ramowy plan warsztatów 

 O projekcie „Małopolska Sieć NGO” 

Projekt realizowany jest przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga w okresie od 1 września 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. i skierowany jest do członków, pracowników i wolontariuszy  min. 25 małopolskich organizacji pozarządowych.

Realizujemy działania w trzech komponentach:
1) Budowanie oraz rozwój programowy i finansowy Małopolskiej Sieci NGO - wspólnie wypracujemy misję i wizję sieci, statut, mechanizmy finansowania oraz rzecznictwa i reprezentowania sieci. Wspierać nas będą eksperci zewnętrzni, którzy poprowadzą warsztaty strategiczne i pokierują pracami grup zadaniowych.


2) Wspieranie organizacji członkowskich sieci – udostępnimy organizacjom narzędzia do przeprowadzenia autoewaluacji, na podstawie której zaprojektowany zostanie program edukacyjno-szkoleniowy „szyty na miarę potrzeb”. Każda organizacja będzie mogła skorzystać z bezpłatnych szkoleń i indywidualnego doradztwa oraz uczestniczyć w spotkaniach branżowych i tematycznych.


3) Promocja i komunikacja sieci oraz organizacji członkowskich – opracujemy i wdrożymy platformę www dla organizacji wchodzących w skład Małopolskiej Sieci NGO: ze strefą członków, tablicą ogłoszeń oraz nowoczesnymi narzędziami usprawniającymi pracę i komunikację organizacji. Przeprowadzimy profesjonalną kampanię promocyjną sieci w radio, prasie i social media. Nakręcimy film promujący sieć. Działania te będą okazją do bezpłatnej promocji poszczególnych organizacji tworzących sieć.

 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)