Konsultacje w powiecie bocheńskim rozpoczęte

 

Starostwo Powiatowe w Bochni we współpracy ze Związkiem Centralnym Dzieła Kolpinga w Polsce zaprasza do konsultowania najważniejszego dokumentu Programu współpracy Powiatu Bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego realizującego wizję rozwoju Powiatu Bocheńskiego przy wsparciu i dobrej współpracy z sektorem podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego  dążąc do wzmacniania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Pierwsze przedsięwzięcie odbędzie się 4.11.2014 o godz.: 10:00 w sali 103 Starostwa Powiatowego w Bochni.

Pełna wersja projektu Programu współpracy Powiatu Bocheńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego dostępna będzie:
• na stronie www.portalngo.powiatbochenski.eu
• w formie papierowej – w Wydziale Bezpieczeństwa, Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Bochni, ul. Kazimierza Wielkiego 31, tel. 14 615-37-00, od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00-15:00
Więcej informacji o samych konsultacjach:
www. www.portalngo.powiatbochenski.eu


    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)