Z wizytą w gminie Bieliny

 

W dniach 9-10 października br. w gminie Bieliny gościli przedstawiciele gminy Dębno: samorządowcy, radni, sołtysi, jak i lokali liderzy organizacji pozarządowych. Poznawali bielińskie rozwiązania i doświadczenia w zakresie konsultacji społecznych, partycypacyjnego modelu współpracy i aktywności lokalnej społeczności.
Uczestników wizyty studyjnej powitali w siedzibie Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich Wójt Gminy Bieliny Sławomir Kopacz oraz Sekretarz Jadwiga Wójcik. Opowiedzieli o uwarunkowaniach  i walorach gminy Bieliny wraz z elementami funkcjonowania samorządu.  Podczas aktywnej dyskusji poruszono także kwestie związane z aktywizacją i wspieraniu  mieszkańców w realizacji rozmaitych przedsięwzięć o charakterze społecznym, specyfice realizacji wspólnych projektów, podejmowania nowych inicjatyw i korzyściach z nich płynących.
Goście mieli sposobność osobistego spotkania z przedstawicielami stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich i zespołów prężnie działających w gminie Bieliny. O działalności, sukcesach, wyzwaniach oraz efektach aktywności opowiedzieli: prezes Towarzystwa Przyjaciół Bielin Andrzej Drogosz, prezes Ludowego Zespołu Sportowego w Lechowie Piotr Stączek, przewodnicząca KGW i założycielka zespołu śpiewaczego Echo Łysicy Zofia Pierzak, przedstawicielki zarządu Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych Talent i Pasja: Marzena Tatar, Jolanta Krzysiek i Agnieszka Tatar. Ludowy repertuar i umiejętności wokalne zaprezentowały dziewczęta z zespołu Małe Bielinianki pod opieką Małgorzaty Kusińskiej. W zagrodzie chłopskiej w Kakoninie grupa spotkała się z przedstawicielkami KGW „Śwarne Kakonianki” oraz spółdzielni socjalnej „Pod Jodłami”, zaś w Hucie Starej o działalności tamtejszego koła gospodyń wiejskich opowiedziała przewodnicząca Maria Gawęcka. Goście odwiedzili także schronisko młodzieżowe.
Drugiego dnia działalność i ofertę turystyczną  Centrum Tradycji i Turystyki Gór Świętokrzyskich oraz o liczne inicjatywy społeczne zaprezentowała Dyrektor instytucji Anna Łubek.
W imieniu uczestników wizyty dziękujemy za podzielenie się inspirującymi wzorcami dobrej współpracy urzędu z mieszkańcami jak i za okazaną gościnność!
Wizyta studyjna miała miejsce w ramach projektu  „U nas, w gminie konsultujemy! Partycypacja obywatelska poprzez konsultacje społeczne” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)