Makowski Kolping dla seniorów

Rok 2014 to dla makowskiego Kolpingowskiego Klubu Seniora pierwszy rok działalności. Dzięki projektom szybko wdrożyliśmy się w szereg działań, których podstawą są cotygodniowe spotkania.

Od miesiąca września realizujemy poradnictwo prawne dla osób 60+ w ramach projektu „Seniorzy dla demokracji” realizowanego wraz ze Związkiem Centralnym Dzieła Kolpinga w Polsce Projekt jest współfinansowany w ramach Programu Obywatele dla Demokracji z Funduszy EOG. Poradnictwo prowadzimy dwutorowo: poprzez warsztaty grupowe o określonej tematyce przydatnej seniorom prowadzone przez prawników oraz poprzez indywidualne doradztwo prawne dostępne dla seniorów 60+ z gminy i miasta Maków Podhalański.

Nasze działania w tym zakresie w perspektywie dwóch miesięcy są bardzo pozytywne. Z warsztatów chętnie korzystamy, a i terminy do prawnika na poradę indywidualną są zawsze zarezerwowane. Dbamy o to, by informacja o poradach dotarła do jak najszerszego kręgu zainteresowanych.

W ramach tego samego projektu prowadzimy pracę w grupie samopomocowej. Działanie to ma na celu stworzenie grupy seniorów, która w ramach wolontariatu będzie wspierać się wzajemnie i świadczyć swe usługi innym seniorom. W sprecyzowaniu naszych  działań i określeniu naszych możliwości pomogły mam warsztaty z coachem - panią Magdaleną Barycz Kobylańską. Na dwóch pięciogodzinnych spotkaniach pracowaliśmy indywidualnie oraz w grupach, aby w odniesieniu do naszych zdolności i umiejętności i nie zapominając o naszych ograniczeniach określić konkretne działania na rzecz społeczności lokalnej.

Reasumując nie mamy czasu na nudę w naszym Kolpingowskim Klubie Seniora, ale znajdujemy jeszcze czas na wycieczki, coczwartkową gimnastykę i wyjazd do kina. Ta oferta jest realizowana  w ramach prowadzonego projektu „Aktywny Senior” finansowanego przez Burmistrza miasta Maków Podhalański.

Serdecznie pozdrawiamy wszystkich seniorów.
Halina Kołodziej i Bożena Wojdyła – koordynatorki projektu


 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)