„Aktywnie dla wspólnego dobra” konferencja podsumowująca projekt ZCDK


Dwa dni prelekcji, warsztatów, analiz, dyskusji, ponad pięćdziesięciu uczestników: głównie członków 15 Rodzin Kolpinga z całej Polski, goście z Niemiec, Szwajcarii i Włoch, znakomici prelegenci – tak można w skrócie opisać konferencję podsumowującą „Aktywnie dla wspólnego dobra” zorganizowaną w Krakowie w dniach 13-14 września przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce.

Konferencja to ostatni duży punkt harmonogramu projektu Aktywnie dla wspólnego dobra  – nowa metoda aktywizacji i wzmacniania stowarzyszeń „Razem do przodu” realizowanego przez ZCDK z udziałem przedstawicieli 15 Rodzin Kolpinga z terenu całej Polski oraz przedstawicieli zagranicznych partnerów: Kolping Schweiz (Szwajcaria), Kolping Südtirol (Włochy) i Kolpingwerk Diözesanverband Essen (Niemcy). Głównym zagadnieniem konferencji, poruszanym w wystąpieniach zaproszonych prelegentów oraz prowadzących warsztaty, była obywatelskość: jej budowanie, wzmacnianie w lokalnych społecznościach oraz rola organizacji pozarządowych w formowaniu takich postaw. Prelegentami byli kolejno: dr hab. Marek Rymsza (socjolog z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego), dr Markus Demele (sekretarz generalny Międzynarodowego Dzieła Kolpinga), dr Hildegard Holenstein (Dzieło Kolpinga w Szwajcarii), Gregor Federhen (specjalista ds. współpracy z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, Wietnamem i Indiami Międzynarodowego Dzieła Kolpinga z siedzibą w Kolonii).

Po części wykładowej (i obiedzie) rozpoczęły się warsztaty w czterech grupach zagadnieniowych: Jak aktywizować środowiska lokalne zgodnie ze strategią empowerment (warsztaty prowadził dr hab. Marek Rymsza), Kampanie społeczne – prowadzący Łukasz Salwarowski ze Stowarzyszenia MANKO, Dziennikarstwo obywatelskie – prowadzący Michał Malczyński również ze Stowarzyszenia MANKO oraz Fundraising obywatelski, o którym mówił Szczepan Kasiński – fundraiser z europejskim certyfikatem EFA. Po półtora godzinnej pracy, uczestnicy wspólnie podsumowali jej efekty. Kolejne punkty programu konferencji dotyczyły samego projektu i stanowiły podsumowanie poszczególnych jego działań. Podsumowaniu merytorycznemu i liczbowemu przygotowanemu przez zespół realizujący projekt, towarzyszyły głosy refleksji i spostrzeżeń uczestników konferencji i projektu. Sobotnie popołudnie zakończyło uhonorowanie wszystkich uczestniczących w projekcie Rodzin Kolpinga nagrodami za przeprowadzenie lokalnego Święta NGO (wyróżniono Rodzinę Kolpinga z Bochni) oraz rozstrzygnięcie konkursu na najlepsze zdjęcie do kolpingowskiego kalendarza, w którym zwyciężyła fotografia Rodziny Kolpinga z Kłodawy.

Niedzielne przedpołudnie poświęcono podsumowaniu całego procesu coachingu, w którym zespół projektowy wsparł ewaluator metody dr Grzegorz Żmuda niezależny ekspert. Wszystkim obecnym coachom Rodzin Kolpinga podziękowano za ich wolontarystyczną pracę wręczając drobne upominki.

Konferencję oraz cały projekt oceniono bardzo pozytywnie, mimo że był bardzo wymagający dla osób i stowarzyszeń w nim uczestniczących. Projekt rozpoczął się w styczniu 2013 roku (trwa do końca września br.) i głównym jego celem było wzmocnienie potencjału 15 stowarzyszeń, wzrost wiedzy i umiejętności liderów tych stowarzyszeń pomocnych w skutecznych działaniach społecznych, a przez to zaktywizowanie społeczności lokalnych do działań obywatelskich.

Poprzez udział w warsztatach strategicznych, stowarzyszenia Rodziny Kolpinga mogły w sposób kompleksowy i metodyczny przeanalizować na jakim etapie rozwoju się znajdują oraz przygotować plany strategiczne  i plany działania na przyszłość. Wizyty studyjne do Niemiec, Szwajcarii i Włoch, pozwoliły zobaczyć i zapoznać się z działaniami kolpingowskich stowarzyszeń, które mają bardzo długą tradycję i chętnie dzielą się swymi doświadczeniami. Warsztaty z komunikacji, partycypacji w zarządzaniu, sposobów pozyskiwania i aktywizacji członków organizacji, miały za zadanie przygotować liderów Rodzin Kolpinga do przygotowania i przeprowadzenia święta NGO dla lokalnych społeczności. To był prawdziwy sprawdzian dla stowarzyszeń. Wszystkie Rodziny Kolpinga go zaliczyły – Święta NGO zakończyły się sukcesem! 

Równocześnie ze ścieżką szkoleniową dla liderów RK, trwały szkolenia coachów-wolontariuszy, prowadzone przez Ilonę Jacobsmeyer, niemiecką specjalistkę metody doradczej „Razem do przodu”, implementowanej w ramach projektu na grunt polskiego Dzieła Kolpinga. 13 wyszkolonych coachów przeprowadziło w sumie 180 godzin wolontarystycznego doradztwa dla Rodzin Kolpinga, biorących udział w projekcie.

Projekt „Aktywnie dla wspólnego dobra  – nowa metoda wzmacniania i aktywizacji stowarzyszeń „Razem do przodu” jest realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)