W Oświęcimiu rozpoczęto spotkania w zakresie zdrowego funkcjonowania w Kolpingowskim Klubie Seniora

 

4 sierpnia rozpoczęło się pierwsze seminarium skierowane do osób w wieku 60+ z Oświęcimia. Tematyka spotkania obejmowała programy profilaktyczne oraz prawa pacjenta. Myślą przewodnią wykładu o tematyce „Programy profilaktyczne. Prawa pacjenta” była znana od starożytności maksyma autorstwa Hipokratesa: „Morbum evitare quam curare facilius est” - „Lepiej zapobiegać, niż leczyć”. To mądre słowa i to nie tylko fragment przysięgi lekarskiej, ale także udokumentowana analizami prawda.

Jak wynika z sondażu opinii publicznej na temat praw pacjenta aż 42% badanych Polaków nie ma świadomości istnienia praw przysługujących pacjentowi. Z 50% badanych, które słyszało o prawach pacjenta, zaledwie 20% potrafi wymienić choć jedno prawo. 
Ważne będzie zatem przedstawienie tematyki „Programy profilaktyczne. Prawa pacjenta”, która pozwoli uczestnikom wykładu poznać przysługujące uprawnienia w kontakcie
z podmiotami reprezentującymi służbę zdrowia. Ponadto była możliwość poznania lub usystematyzowania wiedzy w zakresie realizowanych obecnie programów profilaktycznych, które stosownie do wskazanej wyżej premii mogą pomóc cieszyć się zdrowiem.
Poza KKS-em z Oświęcimia w projekcie bierze udział 6 grup z terenu Małopolski jak i Podkarpacia tj. z Dębna, Bochni, Brzeska, Krakowa, Jarosławia i Prus.
We wszystkich klubach seniora realizowane są zajęcia z zakresu profilaktyki zdrowotnej w ramach projektu: Trzy aspekty profilaktyki zdrowotnej wśród seniorów – wiedza, umiejętności i ruch. Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)