Spotkanie z Zarządem Diecezjalnym Dzieła Kolpinga w Essen

Zarząd Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce (6 osób) z Przewodniczącym Józefem Promnym oraz Prezesem Zenonem Myszkiem na czele, odbył w dniach 22 – 25 kwietnia coroczne spotkanie z Zarządem Diecezjalnym Dzieła Kolpinga w Essen. Tematem spotkania był rozwój Dzieła Kolpinga w Polsce, rozwój partnerstw pomiędzy Rodzinami Kolpinga w Polsce i Niemczech oraz spotkanie polsko-niemieckie w Łebie.

   Odbyło się również spotkanie z niemieckimi Rodzinami Kolpinga posiadającymi już partnerstwa z polskimi Rodzinami, na którym zaprezentowane zostały dotychczasowe osiągnięcia oraz plany na najbliższa przyszłość. Zgłosiły się również nowe Rodziny z Niemiec pragnące nawiązać takie partnerstwo.
   
    Omówiona została też możliwość pomocy dla nowo tworzących się Rodzin oraz pozyskiwanie nowych partnerstw. Wynikiem spotkania ma być wspólna realizacja projektu dotycząca wyposażenia w niezbędny sprzęt dla powstających Rodzin Kolpinga.

 

   

 


    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)