Projekt „Seniorzy dla demokracji” - Warsztaty motywujące - KKS WADOWICE


W kwietniu 2014 r. Kolpingowski Klub Seniora i zarząd wadowickiego Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga podjął decyzję o uczestnictwie w projekcie pn. „Seniorzy dla demokracji” realizowanym w ramach Programu „Obywatele dla Demokracji” finansowanego z Funduszy EOG.
W lipcu br. grupa seniorów uczestniczyła w „Warsztatach motywacyjnych” związanych z rozwojem osobistym, w ramach których starała się określić swój potencjał (doświadczenie i posiadaną wiedzę) oraz uświadomić sobie rolę, jaką może pełnić senior w swojej społeczności.

Relacja - pobierz


    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)