„Partnerstwo dla pokoju” – polsko-niemieckie spotkanie w Łebie

   
    W dniach 13-15 czerwiec 208 odbędzie się spotkanie Rodzin Kolpinga z Polski i z Niemiec pt.: „Partnerstwo dla pokoju - seminarium poświęcone partnerstwu pomiędzy polskimi i niemieckimi organizacjami pozarządowymi na przykładzie partnerstw Rodzin Kolpinga”. Organizatorem spotkania jest Rodzina Kolpinga w Łebie.
Spotkanie jest współfinansowane przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.

   Z Polski może wziąć udział 120 osób (średnio po 3 osoby z każdej Rodziny Kolpinga). W przypadku niewykorzystania miejsc przez inne Rodziny istnieje możliwość zgłoszenia większej liczby chętnych osób. Do 21. maja proszę przesłać zgłoszenie na adres leba@kolping.pl  Organizator nie pokrywa kosztów podróży. Bardzo prosimy o zabranie ze sobą sztandaru i przygotowanie 5-cio minutowej prezentacji Rodziny Kolpinga (w dowolnej formie). Natomiast kapłanów prosimy o zabranie ze sobą szat liturgicznych w kolorze zielonym.Szczegółowy program seminarium:
 

Piątek 13.06.2008 r.
15.00 – 16.00 – przyjazd i zakwaterowanie uczestników
(recepcja Hotelu „Damroka”, wejście od ul. Tysiąclecia – www.damroka.com.pl)
16.00 – Obiad
17.00 – Otwarcie seminarium i przywitanie uczestników (Przewodniczący Rodziny Kolpinga w Łebie, Burmistrz Miasta Łeba)
17.15 – Wykład: „Partnerstwo polskich i niemieckich Rodzin Kolpinga – rys historyczny“ (Józef Promny Przewodniczący ZCDK)
17.30 – Wykład: „Wychowanie do pokoju“ (Bernd Steinrötter Diözesanpräses Essen)
19.00 – Kolacja
21.00 – Rejs statkiem po morzu na zachód słońca


Sobota 14.06.2008
8.00
– Śniadanie
9.30 – Przemówienia Okolicznościowe (Starosta Lęborski, poseł Witold Namyślak)
10.00 – Wykład: „Podstawy prawdziwego pokoju – teoria i praktyka” (ks. Zenon Myszk Prezes ZCDK)
10.20 – Warsztaty: „Ćwiczenia z dialogu społecznego – praca nad tekstami literackimi mówiącymi o pokoju” (ks. Zenon Myszk Prezes ZCDK)
10.45 – Dyskusja
11.00 – Przerwa na kawę.
11.30 – Wykład: „Rodzina szkołą społecznego zaangażowania – zastosowania praktyczne“ (Janina Madejowska Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Łebie)
12.15 – Dyskusja
12.30 – Obiad
13.30 – Gra terenowa – Poznajmy historię miejsca i ludzi. Gra kończy się  na wydmach ruchomych w Słowińskim Parku Narodowym
18.00 – Kolacja (przy wyrzutni) – Wieczór przy ognisku – prezentacja Powiatu Lęborskiego, Parku Słowińskiego oraz Rodzin Kolpinga przybyłych na spotkanie.


Niedziela 15.06.2008
8.00 – Śniadanie
9.00 – Wykład: „Partnerstwo Rodzin Kolpinga – ich wpływ na pogłębienie przyjaźni pomiędzy Niemcami i Polakami“ (Willi Stahlschmidt)
9.15 – Wykład: „Partnerstwo Gmin – ich wpływ na pogłębienie przyjaźni pomiędzy Niemcami i Polakami (Wiesław Baniak)
9.30 – Dyskusja
9.45 – Wykład: Drogi polskiego i niemieckiego pojednania (Kazimierz Kleina Senator RP)
10.30  - wymarsz na mszę św.
11.00 -  Msza św.
12.30 – Obiad
13.30 – Wyjazd uczestników

 


    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)