III zjazd zakończony

W dniach 27-28.06.2014 r. odbył się trzeci blok szkolenia w ramach projektu „Lokalna świetlica globalna- edukacja dzieci i młodzieży” skierowany do tej samej grupy uczestników, co poprzednie zjazdy.

Szkolenie skierowane do animatorów świetlic Kolpinga zostało przeprowadzone przez Izabelę Parkitną -Mierzwę, Anitę Ponikło oraz Karolinę Kudyba. Trenerki przedstawiały zagadnienia z dziedziny wielokulturowości na świecie, stereotypów oraz ochrony praw człowieka.

Pierwsza część szkolenia została przeznaczona na omówienie zadań domowych z których pierwszym było porównanie życia statystycznej kobiety mieszkającej w Bangladeszu i polski, zadanie bazowało na przeanalizowaniu filmu wyświetlonego na poprzednim zjeździe szkolenia.

W drugim zadaniu uczestniczki przedstawiły drogę, jaką przebywają dżinsy w procesie produkcji. Rozdały uczestnikom kartki z nazwami państw biorących udział w procesie produkcji a  przebytą drogę symbolizował kłębek nici przekazywany między „państwami”.

Po zakończeniu prezentacji prac domowych trenerki Izabela Parkitna - Mierzwa i Anita Ponikło omówiły niedawno powstały raport organizacji CLEAN CLOTHES „Grubymi nićmi szyte” kontynuując tym samym temat fabryk odzieżowych w Bangladeszu.

Jako przerywniki zajęć uczestniczki przeprowadzały, po wcześniejszym zapoznaniu się ze scenariuszami, praktyczne zajęcia tzw. energizery i lodołamacze, mające na celu zaktywizowanie uczestników szkolenia oraz przetrenowanie tego typu ćwiczeń przed samodzielnym prowadzeniem ich w świetlicach.

Tematykę stereotypów trenerki rozpoczęły od gry w skojarzenia mającej za zadanie uświadomienie obecności stereotypów w naszym myśleniu, następnie podjęły temat przechodzenia stereotypów od słów do czynów i dla lepszego zrozumienia wyświetliły film „Miasto gniewu” o formach rasizmu odmiennych grup rasowych żyjących na terenie Stanów Zjednoczonych.

Następny dzień szkolenia w całości przeprowadziła Karolina Kudyba. Tematyką zajęć były prawa człowieka.
Na wstępie została przedstawiona charakterystyka i systematyka norm prawno- człowieczych i kolejno zostały omówione akty prawne: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 1948 roku, Konwencja o Prawach Dziecka, Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich z dn. 15 lipca 1987 roku, Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka z dn. 6 stycznia 2000 r. obrazując wybrane fragmenty tych aktów przykładami z życia oraz analizowanie ich pod kątem norm prawnych.
Na zakończenie trenerka przeprowadziła ćwiczenie z podziałem na grupy, z których jedna reprezentowała stanowisko Państwa a druga, stanowisko obywateli sprzeczne ze stanowiskiem Państwa, co umożliwiło uczestnikom odnalezienie argumentów na poparcie obydwu stanowisk oraz skonfrontowanie ich.

Działanie odbyło się w ramach projektu „Lokalna świetlica globalna - edukacja dzieci i młodzieży” realizowanego w ramach Programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG.    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)