Protest wobec propagowania pseudosztuki „Golgota Picnic”

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce przyłącza się do protestu Archidiecezji Krakowskiej wobec wystawiania w papieskim mieście Krakowie pseudosztuki „Golgota Picnic”  obrażającej nasze uczucia religijne. 

Żądamy bezwzględnego respektowania prawa osób wierzących do szacunku dla ich wartości religijnych oraz domagamy się poszanowania tradycji kulturalnej Krakowa promującej godność i niezbywalność praw każdego człowieka – również aktora i widza teatralnego.

Polecamy Wszystkich odpowiedzialnych za to nadużycie Miłosiernemu Sercu Jezusa - w dzień Jego święta - „albowiem nie wiedzą co czynią”.

W imieniu Zarządu ZCDK w Polsce


 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)