Wyniki konkursu NAJLEPSZA RODZINA KOLPINGA ROKU 2014

Podczas Ogólnego Zebrania Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce, które odbyło się dnia 14 czerwca br. w Luborzycy, zostały ogłoszone wyniki konkursu na „Najlepsza Rodzinę Kolpinga roku 2014”.

Najwyższą liczbę punktów w Ogólnopolskim Konkursie o tytuł „Najlepszej Rodziny Kolpinga Roku 2014” i tym samym Główną Nagrodę Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce otrzymało Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Kłodawie Gdańskiej - w uznaniu za całokształt działań na rzecz rodzin, a zwłaszcza dzieci i młodzieży oraz budowanie kolpingowskiej wspólnoty.

W kategorii „Nasze budowanie wspólnoty kolpingowskiej”
najwyższą liczbę punktów uzyskało Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Lipnicy Małej i otrzymało dyplom za „Najlepsze Kolpingowskie Święto Roku 2014”

W kategorii „Czasy pokazały nam co należy czynić”
najwyższą liczbę punktów uzyskało Stowarzyszenie  Rodzina Kolpinga – Klub Celtycki w Krakowie  i otrzymało dyplom za „Najlepsze Kolpingowskie Dzieło Roku 2014”

Więcej informacji o zwycięzcach, a także o wszystkich Rodzinach Kolpinga, które wzięły udział w konkursie można znaleźć w Raporcie z działalności Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce za rok 2013, który można pobrać TUTAJ.

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)