Obywatel współdecyduje - relacja ze szkoleń w Bochni

W drugiej połowie marca 2014r. rozpoczęliśmy realizację pierwszego bloku szkoleniowego w ramach projektu „Obywatel współdecyduje. Konsultacje społeczne w powiecie bocheńskim”.

 

Pierwsza edycja szkoleń skierowana do 3 kilkunastoosobowych grup przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu bocheńskiego oraz pracowników administracji publicznej została poprowadzona przez p. Magdalenę Szczudło. Trenerka przedstawiła zasady skutecznej współpracy międzysektorowej oraz zaprezentowała możliwość współpracy NGO z administracją, m.in. możliwości aplikowania o środki na konkursy organizowane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Druga część szkoleń skierowanych do tej samej grupy uczestników odbyła się w drugiej połowie maja w Bochni.  Trener Bartosz Rodacki w części teoretycznej szkolenia zapoznał uczestników z metodami i narzędziami konsultacji społecznych. Drugiego dnia szkolenia przeprowadził z uczestnikami planszową grę strategiczną pt. „Rozegraj miasto”. Gra jest materiałem edukacyjnym wydanym przez stołeczny ratusz.
Uczestnictwo w grze pozwoliło uczestnikom przetestować w praktyce nabytą w trakcie szkolenia wiedze teoretyczna. Gracze mieli możliwość wcielenia się w różne role np. pracowników Urzędu Miasta, mieszkańców o poglądach prorodzinnych, ekologów czy przedstawicieli biznesu. Rozgrywka pozwoliła w praktyce sprawdzić umiejętności negocjacyjne poszczególnych osób/grup oraz pokazać drogę do osiągnięcia konsensusu.

Więcej o grze:  http://konsultacje.um.warszawa.pl/content/gra-edukacyjna-rozegraj-miasto

Przeprowadzone szkolenia miały na celu przygotowanie przedstawicieli NGO do udziału w konsultacjach społecznych jesienią br.  Programu Współpracy Powiatu z NGO oraz Programu na rzecz osób niepełnosprawnych wykorzystaniem większej liczby narzędzi i technik konsultacji.

2. moduł szkoleniowy został podzielony na 2 części: po szkoleniu z p. Bartoszem Rodackim zaplanowano warsztaty w sali komputerowej, na których zaprezentowane zostały funkcjonalności portalu internetowego Starostwa Powiatowego dot. konsultacji społecznych, skierowanego do organizacji pozarządowych z terenu powiatu bocheńskiego. Docelowo portal ma stwarzać możliwość wymiany informacji dot. organizacji pozarządowych, pozwalać na zaprezentowanie NGO, aktualności z życia organizacji oraz zawierać wiedzę fachową dotyczącą 3 Sektora. Cel: integracja i profesjonalizacja 3 Sektora!

Portal dla NGO zostanie połączony z portalem konsultacji społecznych działającym przy Starostwie Powiatowym w Bochni. Moduł szkoleniowy przy komputerach prowadzony przez pracownika firmy projektującej portal pozwala uczestnikom na obecnym etapie realizacji na zaopiniowanie funkcjonalności systemu oraz przygotowanie rekomendacji, które zostaną wdrożone do końca czerwca.

Projekt „Obywatel współdecyduje. Konsultacje społeczne w powiecie bocheńskim” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)