Trzy aspekty profilaktyki zdrowotnej wśród seniorów – wiedza, umiejętności i ruch

 

Fundacja Dzieła Kolpinga  w Krakowie rozpoczyna realizację projektu  „Trzy aspekty profilaktyki zdrowotnej wśród seniorów – wiedza, umiejętności i ruch”  realizowanego w ramach  Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.
Celem głównym projektu  jest poprawa jakości edukacji 144 osób starszych 60 + i zwiększenie różnorodności działań na rzecz osób starszych 60+ w zakresie profilaktyki prozdrowotnej na terenie powiatów: brzeskiego, bocheńskiego, krakowskiego, m. Kraków, oświęcimskiego i  jarosławskiego w okresie czerwiec-grudzień 2014 przy  7 lokalnych  Stowarzyszeniach - Rodzinach Kolpinga.
Projekt odpowiada na zdiagnozowane problemy osób starszych w obszarze profilaktyki zdrowotnej seniorów 60+. Działania projektowe kładą nacisk na teoretyczne i praktyczne formy wsparcia dla seniorów obejmując trzy aspekty profilaktyki zdrowotnej – wiedzę, umiejętność i ruch. Działania zostały tak zaplanowane, aby zmotywować osoby starsze 60+ będące grupą docelową projektu do podejmowania działań prozdrowotnych i zachowania aktywności ruchowej.

 


    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)