Dobre praktyki - publikacja

  
   W ramach projektu „Aktywnie dla wspólnego dobra” Dzieło Kolpinga zamierza wydać publikację promującą tzw. dobre praktyki  najciekawsze projekty zrealizowane przez Rodziny Kolpinga na terenie całej Polski. Publikacja ta może stać się punktem wyjścia – źródłem dobrych pomysłów dla innych stowarzyszeń.
Publikacja będzie współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Programu Środki Przejściowe PL2005/017-488.01.01.01


    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)