Solidarni z Ukrainą

Prezydium  ZCDK w Polsce  przesłało  na ręce sekretarza naczelnego Dzieła Kolpinga na Ukrainie Vasyla  Savki  - „List solidarnościowy”  popierający dążenia naszych sióstr i braci do przemian demokratycznych w ich Kraju i włączenia się w europejskie struktury, w których jako członkowie europejskiego Kolpinga  działają od wielu już lat. Zgłaszając  ofertę spontanicznej pomocy włączamy się dziś w ogólnopolską modlitwę za niewinne ofiary i prosimy Maryję Królowę Pokoju o  wszelkie łaski dla tego wielkiego Narodu – Sława Ukrainy!

list w polskiej wersji językowej

list w ukraińskiej wersji językowej

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)