Konkurs na Kartkę Bożonarodzeniową

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce ogłasza 3. edycję konkursu na najpiękniejszą  Kartkę  Bożonarodzeniową.

Zasady konkursu:
1. Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży ze Świetlic Kolpingowskich oraz Rodzin Kolpinga w Polsce.
2. Zadaniem konkursowym jest stworzenie kartki świątecznej zawierającej motywy bożonarodzeniowe.
3. Prace mogą być wykonane dowolną techniką: farby, kredki, pastele, wyklejanki (liczy się kreatywność!)  
4. Każdy uczestnik konkursu może oddać tylko jedną pracę.
5. Prace – podpisane imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwą świetlicy/Rodziny Kolpinga powinny zostać nadesłane do organizatora Konkursu do dnia 29 listopada 2013 roku.

Prace można nadsyłać:
a. drogą mailową (skan kartki) na adres: pkwapik@kolping.pl 
b. pocztą tradycyjną lub osobiście na adres:
Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce
Ul. Żułowska 51; 31-436 Kraków
z dopiskiem „KONKURS NA KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ”

6. Spośród wszystkich nadesłanych kartek jury wybierze 5, które zostaną zamieszczone na portalu Facebook, gdzie do dnia 6 grudnia internauci będą mogli głosować na wybrana kartkę. 
7. Kartka, która uzyska najwięcej kliknięć „Lubię to”, zostanie powielona i rozesłana wraz z życzeniami bożonarodzeniowymi do wszystkich Rodzin Kolpinga oraz instytucji, z którymi współpracuje ZCDK, a zwycięzca otrzyma nagrodę główną.
8. Dla pozostałych 4 finalistów przewidziane są nagrody niespodzianki.

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie! Nagrody czekają!

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)