Raport z badań potrzeb NGO

Prezentujemy Państwu raport „Badanie potrzeb organizacji pozarządowych w Polsce w zakresie narzędzi planowania strategicznego i zarządzania personelem”. Badanie przeprowadzone zostało przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce i  firmę 313 Consulting przy wsparciu Interdyscyplinarnego Centrum Badań i Rozwoju Organizacji przy Zakładzie Psychologii Społecznej w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W powstałym raporcie zaprezentowane są wyniki dotyczące potrzeb organizacji pozarządowych w zakresie wsparcia procesów zarządzania strategicznego oraz praktyk kierowania personelem.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem (do pobrania poniżej):

„Badanie potrzeb organizacji pozarządowych w Polsce w zakresie narzędzi planowania strategicznego i zarządzania personelem”

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)