Okno na świat

   
    Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce złożył wniosek do Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Działania projektowe  mają na celu podniesienie poziomu aktywnego uczestnictwa usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych - w życiu społecznym poprzez przygotowanie ich do podejmowania i pełnienia ról zawodowych.

 


    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)