Bł. A. Kolping wyruszył w Polskę

W sobotę 21 września 2013 roku w Koronowie w diecezji pelplińskiej rozpoczęliśmy Peregrynację Relikwii Błogosławionego Księdza Adolpha Kolpinga z obrazem Najświętszej Rodziny i Różańcem. Delegaci pelplińskich Rodzin Kolpinga ze swymi księżmi prezesami spotkali się, by omówić szczegóły pierwszego jej etapu PELPLIŃSKIEGO SZLAKU KOLPINGA - od Koronowa do Łeby.

Przed Mszą św. proboszcz i kustosz bazyliki - ks. prał. Henryk Pilacki prezes tutejszej RK , prezes krajowy ks. prał. Józef Jakubiec z Krakowa, ks. dr Stanisław Dyndał wiceprezes krajowy z Jarosławia i Rodzina Kolpinga z Koronowa z przewodniczącą Mirosławą Pietrygą - w asyście pocztów sztandarowych - wnieśli do okazałej pocysterskiej kolegiaty Relikwie z obrazem bł. ks. A. Kolpinga, obraz Najświętszej Rodziny z Krakowa i Różaniec poświęcony przez bł. Jana Pawła II. Ksiądz Proboszcz po modlitwie rozpoczęcia odczytał list Biskupa Pelplińskiego Ryszarda Kasyny z błogosławieństwem pasterskim na DNI MODLITWY I TROSKI O RODZINĘ z Najświętszą Rodziną i błogosławionym Ks. Adolphem Kolpingiem. Okolicznościowe słowo z błogosławieństwem przekazał także Kardynał Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski.

Ks. prezes w homilii przybliżył osobę bł. Adolpha Kolpinga, syna ubogiej pasterskiej rodziny z Kerpen k/Kolonii, potem czeladnika szewskiego, którego Bóg powołał do kapłaństwa w 1845 roku. Przez dwadzieścia lat życia kapłańskiego okazał się wielkim przyjacielem młodzieży i obrońcą rodzin zwłaszcza ubogich i bezrobotnych. Założone przezeń katolickie Związki Czeladników stały się fundamentem Międzynarodowego Dzieła Kolpinga, które obecnie służy ludziom w 61 krajach świata. Dziękujemy Bogu, że są ludzie odważni i ofiarni z wyobraźnią miłosierdzia w 48 Rodzinach Kolpinga w Polsce stanowiących jeden Związek Centralny wraz z 9 Rodzinami Kolpinga diecezji pelplińskiej. Mamy nadzieję, że peregrynacja wzbudzi zainteresowanie i zapał apostolski w sercach nowych ludzi, zwłaszcza młodych i seniorów, którzy zechcą przyłączyć się do już istniejących Rodzin Kolpinga bądź będą organizować kolejne.

Po Eucharystii licznie zgromadzeni parafianie uczcili relikwie przez pobożne dotknięcie i przeżegnanie się. W niedzielę 22.09. na pięciu Mszach świętych po kazaniu wszyscy wierni odnawiali chrzcielne przyrzeczenia i wyznanie wiary. Małżonkowie odnawiali śluby małżeńskie i wspólnie z dziećmi i pojedynczymi osobami otrzymywali indywidualne błogosławieństwo kapłanów z obrazkiem Roku Wiary. 

Relikwie naszego Patrona z obrazami i różańcem po uroczystej niedzieli Nawiedzenia pozostały w kościele parafialnym do następnej soboty, kiedy Rodzina Kolpinga z ks. prezesem przewiozła je do następnej parafii kolpingowskiej w Niewieścinie. 

PELPLIŃSKI SZLAK KOLPINGA pobiegnie dalej przez: KRĄG, SUBKOWY, TCZEW, ŁĘCZYCE, BRZEŹNO LĘBORSKIE, CEWICE do ŁEBY. 

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)