Listy kardynałów Dziwisza i Meisnera na peregrynację relikwii bł. A. Kolpinga

Peregrynacja relikwii naszego Patrona bł. Adolpha Kolpinga w parafiach Rodzin Kolpinga w Polsce wpisuje się w główny nurt działalności ewangelizacyjnej Kościoła. Potwierdzają to jego dwaj znaczący Arcypasterze  - ks. kard. St. Dziwisz z Krakowa - wspierający nasze krajowe Dzieło Kolpinga oraz ks. kard. Joachim Meisner z Kolonii - protektor Międzynarodowego Dzieła Kolpinga.

Obaj prawie równocześnie przygotowali Słowo do Braci i Sióstr w Dziele Kolpinga w Polsce na inaugurację Peregrynacji, która ma się rozpocząć w Koronowie w diecezji pelplińskiej. Kard. Dziwisz wspomina w nim o wielkiej mobilizacji i jednoczeniu wierzących dla przygotowania  Światowych Dni Młodzieży 2016 w Krakowie. Ufając w  pomoc obu Błogosławionych - Jana Pawła II i  Adolpha Kolpinga - z serca Wszystkim błogosławi  na czas  Peregrynacji jako szczególnych  Dni Troski o Rodziny.  Z kolei kard. Meisner zapewnia w swym Liście - skierowanym na ręce ks. Prezesa krajowego J. Jakubca - o modlitewnej łączności z całym Związkiem Centralnym w Polsce,  przesyłając również serdeczne błogosławieństwo - na czas pielgrzymowania Relikwii „Ojca czeladników” do polskich parafii -  jako swój osobisty udział we wspólnej modlitwie wiernych. 

List kardynała Stanisława Dziwisza: POBIERZ

List kardynała Joachima Meisnera:  POBIERZ


    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)