Również i ja – z komputerem za pan brat

Projekt „Również i ja z – z komputerem za pan brat!” został wysłany. Aż 12 Rodzin Kolpinga zgłosiło się do realizacji projektu skierowanego przede wszystkim do osób w wieku 50+ nieposiadających umiejętności obsługi komputera i internetu. W ramach działań skierowanych do tej grupy odbędą się działania jak: 40-godzinny kurs rozwój umiejętności informatycznych poprzez sprawną obsługę komputera i Internetu, 4-godzinny warsztat zagadnienia ryzyka powiązane z internetem oraz 4-godzinne spotkanie z prawnikiem z tematyki prawne aspekty związane z użytkowaniem komputera i internetu. Wsparciem w ramach tej części zostanie objętych 170 osób 50+. Ponadto projekt wychodzi naprzeciw podniesieniu umiejętności w zakresie rozwijania zaawansowanych kompetencji cyfrowych - obejmując wsparciem grupę 24 osób – członków 12 lokalnych stowarzyszeń, umiejscowionych głównie na wsiach i małych miastach - z zakresu zarządzania stroną internetową.  Wszystkie działania będą miały miejsce na terenie 5 województw, w 12 miejscach.


Teraz czekamy na wyniki :)


    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)