Oferta dla RK w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu

Minister Administracji i Cyfryzacji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 r. zadania publicznego z zakresu działań na rzecz przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywania szans edukacyjnych i zaprasza do składania ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Upowszechnianie korzystania z Internetu i rozwój kompetencji cyfrowych”.
Stąd też wysyłam zapytanie, czy Rodziny Kolpinga byłyby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie składającym się z dwóch elementów:

•             Szkoleń dla osób 50+ - 1 lub 2 grupy x 10 osób -  Rozwój umiejętności informatycznych poprzez sprawną obsługę komputera i Internetu - 40-godzinny kurs z zakresu obsługi komputera przeprowadzony lokalnie. Zajęcia odbywać się będą w wynajętej sali komputerowej. Terminy i częstotliwość spotkań zostaną ustalone na spotkaniach informacyjnych z samymi uczestnikami. Każda grupa zrealizuje 40 h dydaktycznych efektywnych zajęć.  Ponadto w ramach działań przewiduje się 4-godzinny warsztat • zagadnienia ryzyka powiązane z internetem, takie jak wiarygodność informacji, bezpieczny dostęp, wirusy, spam, środki bezpieczeństwa itp.. Ostatnim elementem będzie spotkanie z prawnikiem 4-godzinne w celu uwrażliwienia na zagrożenia w świeci i ochronę danych osobowych jak i kwestia zakupu przez internet.

•             Szkoleń dla 2 członków Rodziny Kolpinga z zakresu obsługi strony internetowej – 8h kurs + konsultacje.  W ramach tego działania zostanie stworzona strona internetowa dla każdej Rodziny Kolpinga, a na szkoleniu zostanie pokazane informacje, jak uzupełniać stronę, jak dodawać aktualności – pełne zarządzanie stroną.

Cały projekt byłby realizowany w okresie październik – grudzień 2013.
W przypadku chęci udziału bardzo proszę o krótką odpowiedź. Ze względu na krótki termin bardzo proszę o odpowiedź do dnia 21.08.2013.


    powrót
 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)