Międzynarodowe seminarium Młodego Kolpinga Europa

Młody Kolping Europa zaprasza przedstawicieli Młodego Kolpinga z wszystkich krajów Europy do udziału w seminarium dot. zwalczania bezrobocia wśród młodzieży. Spotkanie będzie połączone z ogólnoeuropejskim Zebraniem Członków Młodego Kolpinga, podczas którego planowane są wybory nowego zarządu na trzyletnia kadencję.

Seminarium "Młodzież przeciw bezrobociu" , 3-6.10.2013 r, Kraków / Polska

Język seminarium: niemiecki / angielski

Uczestnicy: do 2 przedstawicieli Młodego Kolpinga z każdego kraju

Koszt udziału: 30 Euro/ osoba

Organizator zapewnia zwrot 50% kosztów dojazdu (w przypadku podróży 2. klasą)

Termin zgłoszeń: do 10.09.2013 na adres: pkwapik@kolping.pl (formularz zgłoszeniowy do pobrania)

 

Szczegółowy program spotkania  oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są w 2 wersjach językowych:

do pobrania:
Program angielski
Program niemiecki

do pobrania:
Formularz angielski
Formularz niemiecki


 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)