Nowy Projekt dla Seniorów - Aktywni lokalnie, myślący globalnie

Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce podejmuje się realizacji projektu "Aktywni lokalnie, myślący globalnie", którego celem jest poprawa jakości edukacji 50 osób starszych 60 + na terenie woj. małopolskiego (powiaty wadowicki, suski, brzeski), podkarpackiego (powiat jarosławski) i opolskiego (powiat strzelecki) poprzez realizację oferty edukacyjnej i działań animacyjnych przez 5 Stowarzyszeń Rodzin Kolpinga w okresie realizacji projektu.

Projekt odpowiada na zdiagnozowane problemy osób starszych w obszarze edukacji, aktywności społecznej i barier psychospołecznych będących wynikiem wykluczenia społecznego seniorów 60+. Działania projektowe kładą nacisk na edukacyjne i animacyjne formy wsparcia dla seniorów, w oparciu o edukację globalną. Edukacja globalna, czyli działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i wsparcia dla krajów rozwijającego się południa globu, sprzyja realizacji celów projektu, ponieważ odnosi się do tych samych wartości, które są ważne w aktywizacji seniorów m.in: godność, solidarność, równość, odpowiedzialność za innych.

Więcej informacji już wkrótce.

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)