Z wizytą w Albanii

W dn. 04-08.06.2013 r. jeden  z pracowników biura ZCDK – Michał Ptak wraz z referentką ds. Europy – Danielą Stehlik udał się do Albanii. Wizyta miała charakter informacyjny. W trakcie jej trwania przedstawiciele Kolping International spotkali się z członkami zarządu albańskiego Dzieła Kolpinga, odwiedzili Rodziny Kolpinga w Szkodrze, Tiranie i Kallmet, mieli okazję poznać szeroką działalność Młodego Kolpinga, w tym prowadzone przez młodzież Radio Pulla (radiopulla.com).

Wizyta międzynarodowych gości w Albanii stworzyła możliwość nawiązania współpracy między albańskim i kosowskim Dziełem Kolpinga, gdyż na specjalne zaproszenie do Szkodry przybyli członkowie kosowskiego zarządu Dzieła wraz z młodymi ludźmi żywo zainteresowanymi współpracą. Dla przedstawicieli Młodego Kolpinga była to pierwsza okazja do spotkania i rozmów, również o trudnej historycznie przeszłości.

Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze, a goście zagraniczny po raz kolejny mogli doświadczyć ogromnej gościnności narodów bałkańskich i posmakować tradycyjnej kuchni. Wizyta zaowocowała nowymi pomysłami projektowymi, związanymi m.in. z działalnością prowadzoną przez kolpingowców z Włoch - Południowego Tyrolu oraz wizytami studyjnymi połączonymi z warsztatami dla młodych liderów Dzieła Kolpinga.

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)