Ogólne Zgromadzenie Związku w Częstochowie

W dnach 21 - 22 czerwca 2013 roku odbyło się Ogólne Zgromadzenie Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce. W roku Wiary i roku Kolpinga zorganizowaliśmy je tym razem w Częstochowie w gościnnych progach Domu Pielgrzyma Księży Chrystusowców.

W piątek 21.06. wieczorem nawiedziliśmy klasztor jasnogórski,  gdzie podczas  Apelu stanęliśmy z pocztem sztandarowym przed cudownym obrazem Matki Bożej Królowej Polski. Na ołtarzu Ojczyzny złożyliśmy akt zawierzenia Jej naszego Dzieła i relikwie Patrona, którymi pobłogosławił wszystkich zebranych generał paulinów o. Izydor Matuszewski. Obrady OZZ w  sobotę 22.06. poprzedziła Msza św. z jutrznią w kaplicy Domu Pielgrzyma  koncelebrowana przez 7 księży prezesów. Modliliśmy się w niej m.in. za zmarłych prezesów – śp. ks. prof. Kazimierza Hołę – założyciela Dzieła w Polsce, śp. ks. Kazimierza Jancarza – budowniczego DSF w Luborzycy i śp. ks. Janusza Rekowskiego – długoletniego charyzmatycznego krzewiciela idei naszego Patrona. Wszyscy oni zostali uhonorowani pośmiertnie odznakami „Za zasługi dla Dzieła Kolpinga w Polsce”. Ze względu na przyjazd na obrady zaledwie 43 Delegatów  z 21 RK - Przewodniczący Związku R. Prusak wobec braku wymaganego quorum postanowił rozpocząć obrady w statutowym II terminie. W międzyczasie nastąpiło wręczenie Aktów Członkostwa dla Rodzin w Porąbce Uszewskiej, Lipnicy Małej, Jadownikach  i Szczodrowie oraz ogłoszenie wyników konkursu „Najlepsza Rodzina Kolpinga 2013”, którą została RK w Subkowach. Obok niej wyróżnienia otrzymały RK w Porębie-Żegoty i RK w Brzesku .

Prawomocne obrady rozpoczęły się pod przewodnictwem Michała Krasuckiego z RK Warszawa od wysłuchania sprawozdań: Prezesa – ks. J. Jakubca, Sekretarza Naczelnego – K. Wolskiego, Wiceprzewodniczącej Związku – B. Harasimowicz i Przewodniczącej Młodego Kolpinga – P. Kwapik. Następnie A. Wiktorska z RK Gdańsk-św. Wojciech  w imieniu Komisji Rewizyjnej przedstawiła uwagi pokontrolne, które wzbudziły krótką, burzliwą dyskusję m. in. ze względu na nieobecność jej Przewodniczącego – ks. Z. Myszka z RK Łeba. Nie wpłynęło to na ustosunkowanie się Delegatów do pracy Zarządu i sprawozdania zostały przyjęte i zatwierdzone. Z kolei przystąpiono do wyborów uzupełniających na funkcję Wiceprezesa, którą przeważająca większością głosów objął ks. dr Stanisław Dyndał z RK Jarosław. Wolą delegatów poświęci on swe działania głównie trosce o rozwój Młodego Kolpinga. Jego pierwszą konkretną inicjatywą jest I obóz rekolekcyjny dla członków i sympatyków Młodego Kolpinga w Heluszu nad Sanem w dniach 20-27 sierpnia br. (osobna informacja na stronie).
Po przerwie obiadowej delegaci dyskutowali o zmianach w Statucie Związku na podstawie propozycji Komisji Statutowej. Z uwagi na nieobecność prawie wszystkich Rodzin z diecezji pelplińskiej, których dotyczyły niektóre proponowane zmiany - postanowiono prowadzić dalsze prace nad Statutem poprzez przesyłanie propozycji i uwag do Komisji Statutowej w nowym składzie - wybranym z grona obecnych na OZZ delegatów. W kolejnym punkcie porządku obrad Dyrektor Fundacji Dzieła Kolpinga w Polsce - K. Wolski poinformował o wyborze nowego Przewodniczącego Rady Fundacji, którym został Józef Promny z RK Syców i przedstawił bieżącą jej działalność (m.in. realizację 2 międzynarodowych projektów, rozpoczęcie komercyjnych szkoleń i plany współpracy z Ugandą). Na zakończenie obrad J. Pabian z RK Brzesko w imieniu Komisji Uchwał i Wniosków przedstawił 12 wniosków, które zostały przegłosowane po czym Ogólne Zgromadzenie Związku zostało zakończone.

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)