Śp. ks. Kardynał Stanisław Nagy odszedł do Pana

Dzieło Kolpinga w Polsce ze smutkiem przyjęło wiadomość o śmierci w dniu 5 czerwca 2013 roku ś. p. ks. kard. Stanisława Nagyego – słynnego teologa, profesora KUL, wielkiego patrioty, zaufanego przyjaciela bł. papieża Jana Pawła II, którego nie wahał się nazwać Wielkim. Ten skromny i mądry kapłan urodził się prawie przed 93. laty w Bieruniu na Górnym Śląsku w pobożnej rodzinie górniczej. Panował w niej, jak i w całej tamtej społeczności etos pracy. Niepracowanie było uważane za zasadniczą wadę, praca natomiast stanowiła główny wykładnik wartości...

Wtedy ukształtował się mój stosunek dopracy, szacunek dla niej… . Dlatego wspierał On wszelkie społeczne inicjatywy mające chrześcijańskie podstawy. Z chęcią przyjął zaproszenie na tegoroczną I Pielgrzymkę Rodzin Kolpinga do sanktuarium Jana Pawła II. Niestety postępująca choroba i wiek nie pozwoliły mu na przybycie do Łagiewnik. Ale ofiarował nam większy dar – poświęcenie relikwiarza i modlitwę przy relikwiach naszego Patrona w czasie rozpoczynającego się konklawe w wigilię I Pielgrzymki Rodzin Kolpinga. Wówczas poprzez księdza prezesa krajowego dedykował i podpisał swe błogosławieństwo:
„W doniosłym momencie poświęcenia relikwiarza Czcigodnego Błogosławionego Księdza Adolpha Kolpinga dla Polski czuję się głęboko zaszczycony i życzę, aby ten gest zaowocował obfitymi darami duchowymi, a zwłaszcza klimatem serdecznego współżycia społecznego i otwarcia dla naprawdę potrzebujących. Z serca błogosławię Dziełu Kolpinga – Rodzinom z Młodym Kolpingiem + Stanisław Kardynał Nagy Kraków, 12 marca 2013 roku w godzinie rozpoczęcia konklawe”.

Interesował się też nasza codzienną kolpingowską działalnością i na spotkaniu z członkami Prezydium Zarządu Związku Centralnego wzywał do śmiałego publicznego występowania w słusznych sprawach obrony rodziny, życia i wiary. Bowiem rodzina, a zwłaszcza starsza siostra Maria,  przekazała przyszłemu purpuratowi głęboką wiarę i miłość do Ojczyzny. Tym  wszystkim  wartościom pozostał wierny przez całe swoje długie życie i wspierał wszystkie działania  przyczyniające się do ich umacniania. Dlatego był tak zdecydowanym obrońcą i propagatorem Radia Maryja i TV Trwam.

Należał do Zgromadzenia Księży Sercanów, w których Domu w Krakowie – Płaszowie spędził swe ostatnie lata. Toteż, gdy w październiku 2003 roku otrzymał sakrę biskupią i  kapelusz kardynalski - jeszcze z rąk  Jana Pawła II - w swoim biskupim zawołaniu  umieścił słowa: W Tobie Serce Jezusa swą ufność złożyłem. A On wynagrodził go zabierając do Siebie prawie w przeddzień uroczystości  ku czci  Swego Najświętszego Serca  w miesiącu Jemu poświęconym.

Pozostając w modlitwie za duszę śp. ks. Kardynała Stanisława Nagyego zachowujemy Go we wdzięcznej pamięci jako przykład gorliwego kapłana, skromnego przyjaciela Papieża i wielkiego Polaka. Delegacja Związku pożegna Go podczas uroczystości pogrzebowych w dniu 11.06.2013 r. o godz. 11  w Centrum Jana Pawła II w Krakowie – Łagiewnikach.

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)