Drugie międzynarodowe seminarium w ramach projektu: Myśli solidarnie, działaj lokalnie

W dniach 31.05.-02.06. w Tyńcu pod Krakowem obyło się międzynarodowe seminarium „Milenijne cele rozwoju – teoria i praktyka” zorganizowane przez Fundację Dzieła Kolpinga w Polsce. W trzydniowym spotkaniu udział wzięło 30 przedstawicieli polskich organizacji pozarządowych zainteresowanych tematyką rozwoju globalnego, w tym 10  Stowarzyszeń Rodzin Kolpinga z całej Polski oraz członkowie Międzynarodowego Dzieła Kolpinga i związków krajowych: Ugandy, Tanzanii, Szwajcarii i Niemiec.
W tematykę Milenijnych Celów Rozwoju uczestników wprowadziła pierwszego dnia dr Urszula Markowska-Manista z Fundacji dla Somalii, następnego dnia wątek ten kontynuował Artur Wieczorek z Forum Młodych Dyplomatów. Drugi dzień seminarium należał do gości zagranicznych. Volker Greulich z Niemiec zaprezentował projekty Międzynarodowego Dzieła Kolpinga, które wpływają na poprawę warunków życia w krajach Globalnego Południa. O działaniach w tym kierunków mówił również Bernhard Burger ze Szwajcarii. Z perspektywy beneficjentów powyższych projektów problem przedstawili Aloysius Mugasa Adyeri (Uganda) oraz ks. David Kamugisha (Tanzania). Zarówno część warsztatową jak
i wykładową podsumowała swoim wystąpieniem Magdalena Szczudło (Polskie Stow. Fundraisingu), która zaprezentowała źródła i metody pozyskiwania funduszy na działalność związaną z edukacją globalną. Ostatniego dnia seminarium koordynatorka projektu- Urszula Bukowska przedstawiła szczegółowo program kształcenia menadżerów edukacji globalnej, którego realizacja rozpocznie się już w lipcu. Wszyscy chętni mieli możliwość wzięcia udziału w niedzielnej Eucharystii wraz z ojcami benedyktynami, gospodarzami miejsca seminarium.

 

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)