Międzynarodowe seminarium RAZEM DO PRZODU

W dniach 24-25 kwietnia 2013 r. w krakowskich Przegorzałach w Domu Gościnnym Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu „Aktywnie dla wspólnego dobra – nowa metoda wzmacniania i aktywizacji stowarzyszeń Razem Do Przodu” odbyło się międzynarodowe spotkanie Rodzin Kolpinga z Europy.
Do Krakowa przyjechali przedstawiciele Dzieła Kolpinga ze Szwajcarii, Włoch-Południowego Tyrolu, Niemiec oraz członkowie 10 polskich Rodzin Kolpinga. Pierwszy dzień upłynął na prezentacji działań i aktywności w poszczególnych krajach. Po południu uczestnicy spotkania wzięli udział w warsztatach grupowych prowadzonych przez p. Ilonę Jakobsmeyer – specjalistkę w zakresie wprowadzania nowej metody wzmacniania stowarzyszeń „Razem do przodu”. Zajęcia w międzynarodowych grupach pozwoliły określić mocne i słabe strony Rodzin Kolpinga w poszczególnych krajach i zaplanować działania rozwijające ich działalność. Po kolacji gościom zaprezentowano program artystyczny z udziałem cyrkowców, połączony z wieczorem kulturalnym.
W trakcie trwania kolejnego dnia spotkania uczestnicy mieli okazję szczegółowo zapoznać się z metodą „Razem do przodu” oraz jej wymiernymi efektami osiągniętymi w krajach europejskich. Ponadto poruszono zagadnienie partycypacji w zarządzaniu oraz metod badania i rozwoju kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych.
Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń, nawiązania nowych kontaktów międzynarodowych, a przede wszystkim kolejnym ważnym krokiem w kierunku wzmocnienia kolpingowskich stowarzyszeń lokalnych.
Kolejny punkt w harmonogramie projektu to realizacja drugiej części warsztatów strategicznych, tym razem w Łebie w dniach 18-19 maja.
Projekt „Aktywnie dla wspólnego dobra…” jest realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)