Kolejne KOLPINGOWSKIE MODLITWY ZA MIGRANTÓW I POLONIĘ

Obchodzona 3 maja uroczystość NMP Królowej Polski jest także świętem Polonii rozproszonej na całym świecie, świętem około 20 milionów naszych rodaków żyjących na obczyźnie i Dniem Modlitwy za Emigrację.
Działający od prawie roku przy Brzeskiej Rodzinie Kolpinga Zespół Wsparcia dla Duszpasterstwa Emigracji Zarobkowej także w tym roku, w porozumieniu z proboszczem Parafii NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła w Brzesku ks. prał. Józefem Drabikiem, zamierza włączyć się w obchód tej uroczystości i przypomnieć wszystkim parafianom o potrzebie stałej troski o rodaków przebywających na emigracji i podejmujących migrację zarobkową. Liczymy na to, że włączą się w tę akcję duszpasterską obok członków naszej Rodziny Kolpinga, także gimnazjaliści klas trzecich, którzy niedawno przyjęli Sakrament Bierzmowania.

Zachęcamy wszystkie Rodziny Kolpinga w Polsce, aby zaproponowały swoim Księżom Proboszczom obchód Dnia Modlitw za Emigrację w Dniu 3 maja i pomogły w jego przeprowadzeniu.

W załączeniu w zakładce PREZES podajemy materiały do ewentualnego wykorzystania:

    • Szkic homilii
    • Modlitwy za Polonię
    • Dekalog Emigracji
    • Modlitwę za Emigrantów

Powyższe modlitwy można skopiować i rozdawać zainteresowanym przy kościele.

Przypominamy także, że nasza Brzeska Rodzina Kolpinga przekazała w ubiegłym roku na Walnym Zebraniu Rodzin Kolpinga broszurę: „Polskie Rodziny Kolpinga wspierają duszpasterstwo emigracji zarobkowej”.

Będziemy wdzięczni za przesłanie nam relacji z obchodu Dnia Modlitwy za Emigrację w Waszej Parafii. Nasz adres: 32-800 Brzesko, ul. Kościuszki 33 ;  e-mail: brzesko@kolping.pl

 

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)