Zebranie Zarządu Młodego Kolpinga Europa w Krakowie

W dniach 12-14 kwietnia 2013 r. odbyło się w Krakowie spotkanie Zarządu Młodego Kolpinga Europa. Udział w nim wzięli przedstawiciele 5 krajów europejskich: Albanii, Niemiec, Słowacji, Rumunii oraz Polski. Podczas dwóch dni obrad w trakcie wspólnych rozmów członkowie Zarządu mieli okazję dowiedzieć się, jak wygląda sytuacja grup Młodego Kolpinga w poszczególnych krajach. Wymiana doświadczeń oraz informacji pozwoliły znaleźć wspólną płaszczyznę dla stworzenia zarysu międzynarodowych projektów i inicjatyw na najbliższe 2 lata.
Młodzi kolpingowcy zaplanowali  szereg  różnorodnych działań. Są to przede wszystkim  najbliższe ogólnoeuropejskie spotkania członków Młodego Kolpinga Europa: Tydzień Młodego Kolpinga w Czechach (29.06-06.07.2013) oraz Zebranie członków MKE w Polsce (październik 2013). 

Ponadto odbędą się  warsztaty medialne, seminarium kształcące młodych liderów oraz wędrówka  dla pokoju (lipiec 2014). W części nieoficjalnej spotkania młodzi ludzie z Europy mieli okazję spędzić czas na krakowskim Rynku oraz odwiedzić  Kazimierz - sławny bogatą historią krakowskich  Żydów.  Uczestnicy zebrania docenili ogromne zaangażowanie i profesjonalne przygotowanie  gospodarzy spotkania – przedstawicieli Młodego Kolpinga Polska:  Patrycji Kwapik i Michała Ptaka. Są oni od marca 2013 r.  w biurze ZCDK  w Krakowie bezpośrednio odpowiedzialni za europejską współpracę kolpingowskiej młodzieży udzielając wszelkich informacji drogą mailową bądź telefoniczną:

pkwapik@kolping.pl , 12 418 77 62 (Patrycja)

mptak@kolping.pl,  12 418 77 77 (Michał)

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)