Wesołego Alleluja!

Autorem kartki jest Igor Kuhn ze świetlicy Rodziny Kolpinga w Niewieścinie

„Przeżywajmy radość kroczenia z Jezusem,
niosąc Jego Krzyż z miłością,
z duchem wiecznie młodym (…)
w tym Wielkim Tygodniu i w całym naszym życiu"
Franciszek pp

 

Wesołego Alleluja!

na radosny czas świętowania Zmartwychwstania Pańskiego

 - Czcigodnym Księżom Prezesom,

- Drogim Siostrom i Braciom w Rodzinach

oraz Wszystkim Sympatykom Dzieła Kolpinga w Polsce

serdecznie życzą w imieniu Zarządu Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce

Kraków, Wielkanoc 2013 r.

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)