Wielkopostna Godzina Łączności Modlitewnej w Brzesku

Wielkopostna Godzina Łączności Modlitewnej przygotowana przez Kolpingowski Zespół Wsparcia dla Duszpasterstwa Migrantów odbyła się w brzeskim kościele parafialnym pw. św. Jakuba we wtorek 5 marca br.

Zapraszały na nią specjalnie opracowane afisze z pięknym zdjęciem zmarłego przed czteroma laty  (1 marca 2009 r.) śp. ks. Jerzego Pawlika - wielkiego prekursora i twórcy duszpasterstwa dla  emigracji zarobkowej w krajach dawnego obozu socjalistycznego, nazywanego „ordynariuszem RWPG”. W programie „Godziny” był - prowadzony  przez członków Kolpinga z Brzeska i Porąbki Uszewskiej  - różaniec za migrantów i Msza św. pod przewodnictwem ks. prob. Józefa Drabika.  Prezes RK ks. Z. Bochenek odczytał i objaśnił specjalnie napisany „Wielkanocny List do Brzeszczan przebywających i pracujących za granicą”, którego kopie wraz z ulotkami pt. „Wielki Tydzień w naszej rodzinie” zostały przekazane obecnym na nabożeństwie członkom rodzin emigrantów z prośbą, aby im jak najrychlej przesłali. Bardzo nas cieszyła obecność gimnazjalistów z trzecich klas Gimnazjum Nr 1 w Brzesku. Przygotowują się oni do Sakramentu Bierzmowania i w ramach  przygotowania otrzymali zadanie apostolskie, aby odszukali  adresy krewnych i znajomych za granicą i wysłali im przed Wielkanocą „List do Brzeszczan”.
Kolpingowski Zespół Wsparcia dla Duszpasterstwa Migrantów jest już obecny na 2 stronach internetowych: na stronie Dzieła Kolpinga w Polsce: www.kolping.pl oraz jako link kolpingowski na stronie internetowej parafii św. Jakuba w Brzesku: www.jakub.bwi.pl.


 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)