HABEMUS PAPAM

W dniu 13.03.2013 r. ojcowie konklawe wybrali nowego następcę św. Piotra - kardynała Jorge Maria Bergoglio arcybiskupa Buenos Aires(Argentyna), członka zakonu OO.Jezuitów, który przyjął imię Franciszek na znak szczególnej czci dla św. Franciszka z Asyżu – opiekuna „braci najmniejszych”. Rodziny Kolpinga w Polsce łączą się w modlitwie w intencji nowego Pasterza Kościoła Powszechnego wraz ze wszystkimi siostrami i braćmi w Międzynarodowym Dziele Kolpinga przesyłając serdeczne pozdrowienia Rodzinom Kolpinga w Argentynie. İ Viva el Papa Argentino !

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)