Relikwie naszego Patrona – w poświęconym relikwiarzu

W przeddzień I Pielgrzymki Rodzin Kolpinga w Polsce  został ukończony relikwiarz dla relikwii naszego Patrona, które przybyły do naszego Kraju w październiku ub. roku.  Został on wykonany na podstawie projektu Norberta Tomczaka - członka Młodego Kolpinga z RK Kraków-Nowy Bieżanów.

Wykonany jest  ze srebra  z pozłacanym krzyżem i  okrągłym schowkiem na relikwie, wokół którego biegnie napis „Ks. Adolph Kolping – Trwajcie mocni w wierze”. Pierwszym  miejscem odwiedzin relikwiarza było biuro Związku w Krakowie, gdzie spontanicznie zgromadzeni pracownicy, a zarazem członkowie tamtejszej RK Kraków Centrum zorganizowali „zerową stację” Pielgrzymki. Po odmówieniu modlitwy o kanonizację  po przewodnictwem ks. prezesa J. Jakubca, który przywiózł relikwiarz - zgromadzeni wraz z sekretarzem naczelnym K. Wolskim oddali cześć  relikwiom Patrona.

Kolejnym ważnym momentem tego dnia było poświęcenie relikwiarza przez J.E. ks. kardynała Stanisława Nagyego w godzinie rozpoczęcia konklawe w łączności modlitewnej ze zgromadzonymi w kaplicy Sykstyńskiej kardynałami -elektorami. Ten historyczny moment zobowiązuje nas członków Dzieła Kolpinga, by zgodnie ze słowami Patrona - „czasy Wam pokażą, co macie czynić” starali się być prawdziwą solą ziemi i światłem dla świata w duchu odpowiedzialności za Kościół powszechny.

 

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)