Szkolenie: Przygotowanie sprawozdania finansowego przez NGO w 2013 r.

Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce zaprasza na szkolenie:
Przygotowanie sprawozdania finansowego przez NGO w 2013 r.


Termin szkolenia: 7 marca 2013 r., godz. 9.00-16.00 (8 h szkoleniowych)

Miejsce szkolenia: Kraków, ul. Żułowska 51, I piętro, sala szkoleniowa Fundacji Dzieła Kolpinga w Polsce

Opis i program szkolenia:
Celem szkolenia jest wyjaśnienie różnicy między sprawozdaniem finansowym organizacji pozarządowych prowadzących lub nieprowadzących działalność gospodarczą. W ramach szkolenia przedstawiony zostanie praktyczny sposób tworzenia sprawozdania finansowego.

Zakres tematyczny:
1. Skład sprawozdania finansowego organizacji pozarządowych nieprowadzących i prowadzących działalność gospodarczą.
2. Sprawozdanie finansowe a wymogi prawne.
3. Zadania z zakresu rachunkowości i przykładowa ewidencja księgowa.
4. Tworzenie sprawozdania finansowego na bazie przykładowego ewidencji księgowej.
5. Terminy i obowiązki składania sprawozdania finansowego do właściwych organów.

Trenerka:
Justyna Bartosiewicz
– właścicielka Kancelarii Prawa Podatkowego i Biura Rachunkowego w Katowicach. Jest certyfikowaną księgową i nadzoruje właściwe stosowanie przepisów prawnych dotyczących rachunkowości i prawa podatkowego. Prowadzone Biuro Rachunkowe specjalizuje się przede wszystkim w obsłudze rachunkowej i podatkowej spółdzielni socjalnych oraz organizacji pozarządowych. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując wiele lat w Izbie Skarbowej w Katowicach. Aktualnie pełni również funkcję członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Jest również wykładowcą na wyższej uczelni, prowadząc zajęcia z aspektów prawnych działalności statutowej i gospodarczej, aspektów podatkowych oraz rachunkowych. Skończyła studia magisterskie ze specjalizacją finanse publiczne i podatki, kontynuowała edukację na studiach podyplomowych z zakresu rachunkowości, a następnie z audytu wewnętrznego i kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych. W 2012 r. trenerka zakończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

 

Cena szkolenia: 250 zł brutto

Cena obejmuje wartość merytoryczną, materiały szkoleniowe – również na płytkach CD, catering oraz certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

Dla osób dodatkowo biorących udział w szkoleniu 6 marca „Praktyczne księgowanie na kontach rachunkowych organizacji pozarządowych” – łączna opłata za oba szkolenia wynosi 450 zł brutto.

Prosimy o dokonywanie wpłat do 4 marca 2013 r. na nr konta:
46 1050 1445 1000 0090 3011 7411
z dopiskiem: szkolenie: Sprawozdanie finansowe 2013.

Warunki uczestnictwa:
Przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej oraz uiszczenie opłaty w terminie do 4 marca 2013 r. Zgłoszenia oraz dowody wpłaty należy przesyłać faksem: 12 418 77 76 lub e-mailem (skany dokumentów) na adres fundacja@kolping.pl.

DO POBRANIA: KARTA ZGŁOSZENIOWA NA SZKOLENIE

Liczba miejsc ograniczona! – decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku rezygnacji ze szkolenia na jeden dzień przed jego rozpoczęciem lub w dniu jego realizacji uczestnik jest zobowiązany do pokrycia kosztów szkolenia.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:
tel. 12 418 77 69 lub mailowy: fundacja@kolping.pl

 

 


 
Bł. A. Kolping (1813 - 1865)